Перелік спеціальностей та їх ліцензовані обсяги

Спеціальність Освітня програма Ліцензовані обсяги (осіб)
денна форма навчання заочна форма навчання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності 20
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 25 20
121 Інженерія програмного забезпечення Розробка програмного забезпечення 60 20
122 Комп’ютерні науки Обслуговування програмних систем і комплексів 40
125 Кібербезпека Кібербезпека 25
133 Галузеве машинобудування Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 40 20
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 40 10
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...