Матеріально-технічна база

Згідно з сучасними науковими і технічними досягненнями в Відокремленому структурному підрозділі «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії» постійно оновлюється матеріально-технічна база, вдосконалюється навчально-методичне забезпечення, поповнюється бібліотечний фонд, покращуються соціально-побутові умови навчання та проживання студентів.

Коледж має навчальний корпус загальною площею 11777,9 м2, з них 4122,2 м2 – приміщеннями навчального призначення, а також 139.6 м2 – навчальна площа, яка розташована у гуртожитку.

Навчальний процес у коледжі здійснюється у 48 кабінетах та лабораторіях, які розташовані у навчальному корпусі та 3 – розташовані у гуртожитку. У розпорядженні студентської молоді також навчально-виробничі майстерні, актова та спортивна зали, бібліотека, читальна зала, їдальня, буфети, медичний пункт.

Коледж має 8 комп’ютерних лабораторій, функціонування яких дозволяє впроваджувати в навчально-виховний процес новітні технології та науково-методичні досягнення, широко використовувати мережу Інтернет. На території навчального закладу та у гуртожитку є покриття системи WI-FI, що дозволяє ефективно організовувати самостійну і індивідуальну роботу студентів, як в навчальних аудиторіях, так і поза їх межами.

У комп`ютерних лабораторіях активно практикується проведення нестандартних занять – презентацій, бінарних занять, занять-досліджень з використанням комп’ютерних моделей, під час яких застосовуються різноманітні програмні засоби: інформаційні, розрахункові, контролюючі, експериментально-дослідницькі, інтерактивні програми-демонстрації, комплексні програми. Майбутні фахівці зацікавлено вивчають можливості спеціалізованих прикладних програм, що значно підвищує рівень їх освіченості, компетентності та професійних знань. У позааудиторний час студенти беруть участь у телекомунікаційних проектах, дистанційних олімпіадах, відвідують заняття факультативних курсів, комп’ютерних клубів, гуртків.

Лабораторія систем автоматизованого проектування технологічних процесів та програмування оснащена верстатами з ЧПК, 3-D принтером та 3-D сканером, що дозволяють створювати моделі, оригінальні конструкції деталей, які відповідають сучасним вимогам виробництва.

Центром інформаційного та культурно-просвітницького забезпечення освітньої діяльності є бібліотека коледжу, яка має абонемент, читальний зал на 100 місць і бібліотека загальною площею 403,9 м2, з них 193 м2 – площа читального залу  Книжковий фонд налічує понад 76385 тис. примірників літератури, створюється база джерел інформації на електронних носіях. Працівники бібліотеки та читального залу формують у студентів навички роботи з науковою літературою і періодичними виданнями, ознайомлюють з довідково-бібліографічним апаратом, допомагають студентам під час підготовки до занять та в науково-пошуковій роботі.

За допомогою комп’ютерної техніки, встановленої в бібліотеці, користувачі можуть швидко і зручно отримувати необхідну інформацію. У бібліотеці систематично організовуються комплексні книжково-інформаційні виставки, презентації нової наукової літератури та проектів, конференції, літературні читання, круглі столи, семінари, виставки художніх творів і плакатів, зустрічі в рамках ознайомчо-культурних візитів. До цієї роботи активно долучаються всі студенти та педагоги коледжу.

У позанавчальний час студенти мають змогу цікаво і змістовно відповідно до своїх інтересів та уподобань провести дозвілля. В актовій залі на 400 місць відбуваються заходи з нагоди відзначення державних національних свят, знаменних і пам’ятних дат, інформаційні трибуни, організовуються виступи професіональних мистецьких колективів, шоу-програми, творчі конкурси та фестивалі.

У коледжі функціонує фізкультурно-оздоровчий комплекс (спортивна зала, ігрові майданчики, легкоатлетичний сектор). Це улюблене місце студентів, де під час занять із фізичного виховання молодь самовдосконалюється і гартується фізично. Змістовно, із користю для здоров’я юнаки та дівчата, займаючись у різноманітних спортивних секціях, проводять тут і свій вільний час.

Спортивний комплекс обладнаний усім необхідним інвентарем та тренажерами; це створює відповідні безпечні умови для проведення навчальних занять, спортиво-оздоровчої та спортивно-масової роботи, всеукраїнських змагань та ігор з різних видів спорту.

Для оптимальної організації життєдіяльності студентської молоді в коледжі створено всі соціально-побутові умови: до послуг студентів є гуртожиток на 220 місць, що дозволяє повністю забезпечити потребу у проживанні, медичний пункт, студентська їдальня та 3 буфети.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу  має  задовільний рівень. Усі кабінети та лабораторії відповідають сучасним вимогам, обладнані технічними засобами навчання.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...