Навчально-методичне забезпечення – Галузеве машинобудування

Дисципліни:

Культурологія

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Основи правознавства
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Хімія
Загальна електротехніка з основами електроніки

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Інформатика і обчислювальна техніка
Нарисна геометрія та інженерна графіка

Екологія

Основи обробки матеріалів та інструмент

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Металорізальні верстати та автоматичні лінії

Системи ЧПК в механообробці

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК
Безпека життєдіяльності

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Охорона праці
Трудове право

Основи діловодства
Система конструкторської документації України

Вступ до спеціальності

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Системи автоматизованого проектування технчної документацї
Механізація та автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні

Гідравлічні та пневматичні приводи технологічного устаткування
Лабораторний практикум з професійних дисциплін

Методичне забезпечення дипломного проектування
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...