Навчально-методичне забезпечення – Комп’ютерні науки

Дисципліни:

Історія України
Культурологія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство)
Економічна теорія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Вища математика
Дискретна математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія алгоритмів
Чисельні методи
Математичні методи дослідження операцій
Фізика
Екологія
Алгоритмізація та програмування
Об'єктно-орієнтоване програмування
Операційні системи
Організація баз даних та знань
WEB-технології та WEB-дизайн
Комп'ютерна графіка
Розробка клієнт-серверних застосувань
Технологія створення програмних продуктів
Технології захисту інформації
Тестування програмних систем і комплексів
Адміністрування програмних систем і комплексів
Електротехніка та основи електроніки
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
Комп'ютерні мережі
Охорона праці та безпека життєдіяльності
Економіка та основи ІТ-бізнесу
Основи правознавства
Вступ до спеціальності
Офісне програмне забезпечення
Інструментальні засоби візуального програмування
Основи патентознавства
Інформаційне право
Методичне забезпечення дипломного проектування
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...