Навчально-методичне забезпечення – Прикладна механіка

Дисципліни:

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Основи філософських знань
Соціологія
Культурологія
Економічна теорія
Основи правознавства
Вища математика
Загальна електротехніка та електроніка
Комп'ютерна техніка та програмування
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Технічна механіка
Безпека життєдіяльності
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Технологія конструкційних матеріалів
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи устаткування
Основи екології
Основи охорони праці
Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів
Технологічне устаткування механоскладальних і ремонтних цехів
Технічне обслуговування, ремонт і монтаж технологічного устаткування
Економіка та організація підприємства
Основи менеджменту та маркетингу
Основи обробки матеріалів і інструмент
Підйомно-транспортне устаткування
Механізація та автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні
Технологія машинобудування
Технологічні основи та програмування для верстатів з ЧПУ
Основи проектування пристроїв для ремонту технологічного устаткування
Технічне нормування робіт у ремонтно-механічних цехах
Організація, планування та економіка ремонтних робіт
Трудове право
Фізика
Хімія
Комп'ютерна графіка
Система конструкторської документації України
Основи діловодства
Вступ до спеціальності
Системи автоматизованого проектування конструкторської та технічної документації
Технологія ремонту обладнання в механо-складальних та ремонтних цехів
Проектування механічних приводів для верстатів з ЧПУ
Лабораторний практикум із професійних дисциплін
Методичне забезпечення дипломного проектування
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...