Навчально-методичне забезпечення – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Дисципліни:

Основи філософських знань
Культурологія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Правознавство
Історія України
Соціологія
Безпека життєдіяльності
Вища математика
Інформатика і комп’ютерна техніка
Економіка підприємства
Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік І

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Регіональна економіка

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Екологія
Основи охорони праці
Планування та організація діяльності підприємства
Економіка і нормування праці
Бухгалтерський облік ІІ

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Економіка і організація інноваційної діяльності
Інформаційні системи і технології на підприємстві
Податкова система
Ціноутворення

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи
 • Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Менеджмент
Маркетинг
Господарське право
Основи діловодства
Мікроекономіка
Макроекономіка
Економіка торгівлі
Комерційна діяльність
Біржова діяльність
Організація і технологія торговельних процесів
Основи торговельного підприємства
Методичне забезпечення державного екзамену
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...