Обсяги державного замовлення

ОБСЯГИ
державного замовлення на прийом
за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2021 році
(з урахуванням змін відповідно до рішення Конкурсної комісії МОНУ від 23.07.2021 № 2 та від 30.07.2021 № 3)
Код Назва Обсяги прийому
Денна форма навчання Заочна форма навчання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Освітня програма “Діловодство”
Всього 0 5
на основі базової загальної середньої освіти
на основі повної загальної середньої освіти 4
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 1
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма “Фінанси і кредит”
Всього 10 4
на основі базової загальної середньої освіти 6
на основі повної загальної середньої освіти 4 4
на основі ОКР “Кваліфікований робітник”
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма “Розробка програмного забезпечення”
Всього 36 5
на основі базової загальної середньої освіти 25
на основі повної загальної середньої освіти 9 5
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 2
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”
Всього 20 0
на основі базової загальної середньої освіти 20
на основі повної загальної середньої освіти
на основі ОКР “Кваліфікований робітник”
133 Галузеве машинобудування
Освітня програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”
Всього 28 20
на основі базової загальної середньої освіти 18
на основі повної загальної середньої освіти 5 15
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 5 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”
Всього 25 6
на основі базової загальної середньої освіти 25
на основі повної загальної середньої освіти 4
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 2
ВСЬОГО: 119 40
на основі базової загальної середньої освіти 94
на основі повної загальної середньої освіти 18 32
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 7 8
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...