Обсяги державного замовлення

ОБСЯГИ
державного замовлення на прийом
за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2022 році

Код Назва Обсяги прийому
Денна форма навчання Заочна форма навчання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Освітня програма “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності”
Всього 10
на основі базової загальної середньої освіти 10
на основі повної загальної середньої освіти
на основі ОКР “Кваліфікований робітник”
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма “Фінанси і кредит”
Всього 10 5
на основі базової загальної середньої освіти 10
на основі повної загальної середньої освіти 3
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 2
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма “Розробка програмного забезпечення”
Всього 37 5
на основі базової загальної середньої освіти 25
на основі повної загальної середньої освіти 10 5
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 2
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”
Всього 20 0
на основі базової загальної середньої освіти 20
на основі повної загальної середньої освіти
на основі ОКР “Кваліфікований робітник”
125 Кібербезпека
Освітня програма “Кібербезпека”
Всього 15 0
на основі базової загальної середньої освіти 15
на основі повної загальної середньої освіти
на основі ОКР “Кваліфікований робітник”
133 Галузеве машинобудування
Освітня програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”
Всього 32 20
на основі базової загальної середньої освіти 20
на основі повної загальної середньої освіти 10 17
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 2 3
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”
Всього 25 4
на основі базової загальної середньої освіти 25
на основі повної загальної середньої освіти 4
на основі ОКР “Кваліфікований робітник”
ВСЬОГО: 149 34
на основі базової загальної середньої освіти 125 0
на основі повної загальної середньої освіти 20 29
на основі ОКР “Кваліфікований робітник” 4 5
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...