РМО викладачів обліково-фінансових і економічних дисциплін

08.11.2023 на базі ВСП «Краматорський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» відбулося онлайн засідання регіонального методичного об’єднання викладачів обліково-фінансових і економічних дисциплін. Голова РМО Акулова Валентина Василівна привітала колег та розповіла про основні завдання, зміст і спрямованість роботи регіонального методичного об’єднання.

Під час засідання було проведено регіональну студентську навчально-дослідницьку конференцію за темою «Проблеми розвитку економіки України під час війни та шляхи їх вирішення». Здобувачі освіти у своїх виступах акцентували увагу на актуальних для сучасності питаннях економічного розвитку та безпеки України під час воєнного стану.

З доповідями виступили:

– викладач ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» Теплицька О.Ю., тема «Досвід організації дистанційного навчання при викладанні облікових дисциплін»;

– викладач ВСП «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії» Боброва Т.А., тема «Особливості акредитації освітньо-професійних програм (з досвіду роботи головою експертної групи)».

Викладач ВСП «Краматорський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» Майорова О.С. презентувала досвід роботи за темою «Реалізація компетентнісного підходу при викладанні економічних дисциплін».

Засідання РМО пройшло в атмосфері плідної співпраці. Бажаємо всім учасникам успіхів в роботі!

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...