Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців
або 2 роки 10 місяців;
за заочною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців


Освітня програма:

“МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
технічні фахівці-електрики;
інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Перелік основних навчальних дисциплін

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали
 • Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування
 • Налагодження електроустаткування
 • Електропостачання підприємств і цивільних споруд
 • Енергозбереження
 • Надійність електроприводів
 • Системи керування електроприводами
 • Основи електропривода
 • Основи проектування та конструювання електроустановок
 • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
 • Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики
 • Електробезпека
 • Електричні вимірювання
 • Електричні машини
 • Електричні апарати
 • Перетворювальна техніка
 • Автоматизовані електроприводи
 • Електроустаткування металорізальних верстатів
 • Релейних захист
 • Основи мікропроцесорної схемотехніки

Коротко про спеціальність

Не можна уявити сучасне життя без наукових відкриттів в галузі енергетики. Рівень розвитку цієї галузі визначає стан економіки країни. Професійно забезпечувати стабільну роботу енергетичного господарства та розвивати потужну енергетичну базу України покликані випускники спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Підготовка техніків-електриків успішно здійснюється в ВСП «КФК ПІТБ ДДМА» завдяки належній матеріально-технічній базі та високопрофесійному викладацькому колективу. Навчальний процес ведеться в спеціалізованих лабораторіях і кабінетах, оснащених сучасним електротехнічним обладнанням для якісної теоретичної та практичної підготовки студентів. Наші випускники працюють на провідних підприємствах Краматорська, таких як ПрАТ НКМЗ, ПрАТ ЕМСС, ПрАТ КЗТС, КЗВВ, КП «Міськсвітло» та ін.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...