Комп’ютерні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців
або 2 роки 10 місяців;
за заочною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців


Освітня програма:

“ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
техніки із системного адміністрування;
техніки-програмісти

Перелік основних навчальних дисциплін

 • Алгоритмізація і програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • WEB-технології та WEB-дизайн
 • Комп’ютерна графіка
 • Розробка клієнт-серверних застосувань
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технології захисту інформації
 • Тестування програмних систем і комплексів
 • Адміністрування програмних систем і комплексів
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерні мережі
 • Економіка та основи ІТ-бізнесу
 • Офісне програмне забезпечення
 • Інструментальні засоби візуального програмування

Коротко про спеціальність

Використання новітніх прогресивних інформаційних технологій встановлює нові вимоги до функціонування підприємств, організацій, державних установ, бізнес-структур та ін. Завдання забезпечення безперебійної роботи ключових додатків, адміністрування інформаційних систем і технічна підтримка є одним з найважливіших завдань ІТ-підрозділу і істотно збільшує попит на фахівців з комп’ютерних наук. Навчання в коледжі за спеціальністю «Комп’ютерні науки» передбачає оволодіння широким спектром сучасного прикладного програмного забезпечення високого рівня, яке використовується в галузях промисловості, бізнесу та менеджменту. Навчальний план складено з урахуванням того, що фахівець повинен виконувати не тільки функції висококваліфікованого користувача цих систем, а й надавати допомогу в їх використанні іншим працівникам підприємства, знати принципи роботи комп’ютерної техніки та програмних продуктів, вміти створювати додатки до них і брати участь в створенні нових програмних систем, а також здійснювати обслуговування і підтримку роботи комп’ютерної техніки та корпоративних мереж. Професійна підготовка забезпечується дисциплінами: Алгоритмізація і програмування; Об’єктно-орієнтоване програмування; Операційні системи; Розробка клієнт-серверних додатків; Технологія створення програмних продуктів; Адміністрування програмних систем і комплексів; Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів; Комп’ютерні мережі. Крім мов програмування, студент опановує навички роботи з експертними системами, графічними редакторами, принципами моделювання, адміністрування та побудови комп’ютерних мереж.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...