Облік і оподаткування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Термін навчання
за денною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців

 


Освітня програма:

“ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Кваліфікація:
оцінювач-експерт
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
оцінювач;
оцінювач-експерт;
аукціоніст;
оцінювач (експертна оцінка майна);
Диплом
державного зразка

Перелік основних навчальних дисциплін

 • Політична економія
 • Економіка підприємтва
 • Фінанси, грошовий обіг і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Оціночна діяльність
 • Податкова система
 • Фінансовий облік
 • Методи і моделі оцінювання
 • Маркетинг і ціноутворення в оціночній діяльності
 • Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності
 • Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності
 • Інфраструктура фінансового ринку
 • Страхування

 

Коротко про спеціальність

Серед сучасних професій особливе місце займає незалежний оцінювач – фахівець з визначення вартості нерухомості й інших об’єктів. Оцінювач, як аудитор і бухгалтер, має справу з вартісною стороною об’єкту. Але якщо бухгалтер для суб’єкта господарювання є ” внутрішнім” фахівцем, то аудитор і оцінювач – “зовнішні, сторонні”. Об’єктами оціночної діяльності є:

 • усі види нерухомості;
 • транспортні засоби;
 • цінні папери;
 • об’єкти інтелектуальної власності;
 • бізнес (діюче підприємство);
 • машини і устаткування;
 • земельні ділянки.

Під час навчання в коледжі Ви дізнаєтесь, як правильно застосовувати визнані методи і процедури, необхідні для виконання достовірної оцінки; адекватно ідентифікувати майно, яке оцінюється, і пов’язані з ним інтереси, цілі оцінки й застосування її результатів, масштаби процесу збору даних, обмеження; ідентифікувати і давати визначення типу вартості.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...