Прикладна механіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 131
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Галузь знань: 0505 «Металургія та матеріалознавство»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців
або 2 роки 10 місяців;
за заочною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців


Освітня програма:

“ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Кваліфікація:
технік з експлуатації і ремонту устаткування
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
технічні фахівці-механіки;
інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Перелік основних навчальних дисциплін

 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Технічна механіка
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи устаткування
 • Технологічне устаткування ливарних, ковальсько-пресових та термічних цехів
 • Технологічне устаткування механоскладальних і ремонтних цехів
 • Технічне обслуговування, ремонт і монтаж технологічного устаткування
 • Основи обробки матеріалів і інструмент
 • Підйомно-транспортне устаткування
 • Механізація та автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні
 • Технологія машинобудування
 • Технологічні основи та програмування для верстатів з ЧПУ
 • Основи проектування пристроїв для ремонту технологічного устаткування
 • Технічне нормування робіт у ремонтно-механічних цехах
 • Комп’ютерна графіка
 • Система конструкторської документації України
 • Системи автоматизованого проектування конструкторської та технічної документації
 • Технологія ремонту обладнання в механо-складальних та ремонтних цехів
 • Проектування механічних приводів для верстатів з ЧПУ

Коротко про спеціальність

Машинобудування та металообробка є розвинутою галуззю промисловості України. Багатогалузева структура машинобудування та металообробки, їх техніко-економічні особливості обумовлюють специфіку розміщення різних галузей. На сучасних підприємствах витрати на технічне обслуговування досить високі. Кваліфіковані фахівці здатні забезпечити зниження цих витрат, що є важливим зниженням собівартості продукції та забезпечення конкурентної спроможності підприємств на ринку. ВСП «КФК ПІТБ ДДМА» готує спеціалістів за спеціальністю «Прикладна механіка», яка користується попитом в господарському комплексі України. Дана спеціальність охоплює такі галузі: машинобудування, металургію, сільське господарство і легку промисловість. Вона є складною, але надзвичайно цікавою, адже фахівець у даному напрямку повинен вміти творчо мислити, конструювати, виготовляти деталі, регулювати всі вузли верстатів, які потребують ремонту або модернізації. Після теоретичного курсу навчання студенти отримують навички конструкторської роботи з використанням сучасних комп’ютерних технологій.  Початком практичного навчання студентів за спеціальністю є практика в навчальних майстернях коледжу, де вони своїми руками виготовляють продукцію, необхідну для коледжу, вчяться обпилювати, різати метал; проводити пайку і лудіння, шабрування і перевіряти якість виконаних робіт. Надалі практика переходить в русло верстатного парку. На цій практиці студенти навчаються самостійно виготовляти деталі на токарному, фрезерному, шліфувальному та свердлильному обладнанні. Навчальна, технологічна і переддипломна практика проходять на базових підприємствах нашого міста: ПрАТ НКМЗ, ПрАТ ЕМСС, ПрАТ КЗТС та інших. Наші випускники працюють не тільки на великих підприємствах міста, але і в приватних фірмах. Серед них є керівники середньої ланки, а також слюсарі-ремонтники, слюсарі-складальники і верстатники четвертого і п’ятого розрядів. Спільно з ПрАТ ЕМСС проводиться навчання і підготовка фахівців для роботи на даному підприємстві в якості слюсарів по ремонту верстатного і ковальсько-пресового устаткування, а також слюсарів в сталеливарні і сталеплавильні цехи. Для студентів, які після закінчення коледже збираються працювати на ПрАТ ЕМСС, розроблена спеціальна програма навчання, що включає додаткові дні практики на цьому підприємстві.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...