Інженерія програмного забезпечення

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121
ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців
або 2 роки 10 місяців;
за заочною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців


Освітня програма:

“РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
техніки-програмісти;
техніки із створення програмного забезпечення;
адміністратори баз даних

Перелік основних навчальних дисциплін

 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Бази даних
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Архітектура комп’ютера
 • Операційні системи
 • Проектний практикум
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Людино-машинний інтерфейс
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Технології захисту інформації
 • Тестування програмних систем і комплексів
 • Комп’ютерна графіка

Коротко про спеціальність

 Програмні системи сьогодні присутні всюди: практично будь-які електронні пристрої містять програмне забезпечення того чи іншого виду. Без цього в сучасному світі неможливо уявити індустріальне виробництво, школи, університети, систему охорони здоров’я, фінансові та урядові установи. Багато людей використовують його для самоосвіти, розваг тощо. У технічних системах вартість ПЗ часто складає більшу частину вартості виробу. Сьогодні індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються недостатньою кількістю кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців в галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення ПЗ, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем. Так що можна сміливо сказати, що одна з найбільш затребуваних спеціальностей XXI століття – «Інженерія програмного забезпечення». Студенти спеціальності вивчають такі дисципліни як: Основи програмної інженерії; Основи програмування та алгоритмічні мови; Об’єктно-орієнтоване програмування; Інструментальні засоби візуального програмування; Бази даних;  Конструювання програмного забезпечення; Web-технології та Web-дизайн; Технології захисту інформації та ін. Студенти освоюють кілька сучасних мов програмування: C/С++, C#, Visual C, SQL; середовища Delphi і Builder С ++, для розробки різних додатків і багато інших, оволодівають навичками роботи з операційними системами, текстовими редакторами, табличними процесорами, системами управління базами даних.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...