Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Термін навчання
за денною формою: 2 роки 10 місяців (на основі БЗСО)


Освітня програма:

“ДОКУМЕНТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ І ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
органазітори діловодства;
помічник керівника; інспектор з кадрів; секретар-друкарка
секретар керівника (організації, підприємства, установи);
секретар адміністративний

Перелік основних навчальних дисциплін

 • Документознавство
 • Основи теорії держави і права
 • Менеджмент та адміністрування
 • Комп`ютерні технології в професійній діяльності
 • Адміністративне право
 • Конституційне право
 • Архівознавство
 • Державне будівництво і місцеве самоврядування
 • Управління персоналом
 • Трудове право
 • Електронний документообіг
 • Стилістика ділового мовлення
 • Документаційне забезпечення управління

Коротко про спеціальність

Кожен із нас щоденно постає перед необхідністю виконувати різні ролі у професійно-діловому середовищі: ми влаштовуємося на роботу, спілкуємося зі службовцями з найрізноманітніших питань, укладаємо угоди, навчаємо дітей за контрактами, засвідчуємо у нотаріуса довіреності, декларуємо в податковій інспекції свої прибутки. Як не розгубитися в купі паперів, як правильно скласти потрібний документ, як влучно дібрати слово чи вислів, нарешті, як швидко знайти правило, за яким пишеться потрібне слово? Найважливішу інформацію про складання й оформлення різних типів документів ви можете отримати, навчаючись на спеціальності. У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин, використовуючи при цьому широкий спектр сучасної документаційної бази. Підбором інформації, обробкою й оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає важливі управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього інший фахівці – знавці інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...