Рубанова Світлана Яківна

Викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

День народження - 09.06.1984.


Працює у коледжі з 13.10.2003.


Педагогічний стаж складає 15 р.


Освіта вища.


1. Диплом спеціаліста видано закладом: Харківський національний університет радіоелектроніки; спеціальність: Економічна кібернетика; кваліфікація: Економіст; рік закінчення: 2015.


2. Диплом спеціаліста видано закладом: Донбаська державна машинобудівна академія; спеціальність: Фiнанси; кваліфікація: Економіста з фінансової роботи; рік закінчення: 2007.


Інформація про підвищення кваліфікації

1. Донбаська національна академія будівництва і архітектури; Сертифікат; І Всеукраїнська науково-практична конференція "Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення"; дата видачі 18.10.2019; кількість кредитів (годин) - 0,5 (16)
2. Українська інженерно-педагогічна академія, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №24819972/884-19, тема роботи "Формування творчої активності студентів в процесі підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей", дата видачі 25.11.2019, кількість навчальних кредитів - 5 (150)
3. Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК"; Довідка № 4JE3FIH6M5CBM; ; дата видачі 19.12.2019; кількість кредитів (годин) - 1 (30)
4. Донбаська національна академія архітерктури і будівництва; Сертифікат; ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Економіко-гуманітарні проблеми сьогодення"; дата видачі 19.12.2020; кількість кредитів (годин) - 0,5 (16)
5. ДЗВО "Університет менеджменту освіти"; Сертифікат № 303/20-ВУ; Тема випускної роботи "Економіка закладу освіти"; дата видачі 30.06.2020; кількість кредитів (годин) - 1 (30)
6. Відокремлений структурний підрозділ "Слов`янський фаховий коледж національного авіаційного університету"; Сертифікат; І Всеукраїнська науково-практична конференція "Погляд молоді на проблеми сучасного суспільства"; дата видачі 25.03.2021; кількість кредитів (годин) - 0,5 (16)
7. Центральна Європейська Академія Навчань та Сертифікації; Сертифікат № 728.21; Тема випускної роботи "Підприємництво та фінансова грамотність в закладі освіти: сутність, програми та інструменти навчання"; дата видачі 17.04.2021; кількість кредитів (годин) - 1 (30)
8. Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М.Грушевського; Сертифікат МК № 20.04-1596; XXIII Міжнародна науково-практична конференція "Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України"; дата видачі 20.04.2021; кількість кредитів (годин) - 0,4 (12)
9. Вінницький технічний коледж; Сертифікат ВТК № 25; ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні педагогічні технології та інновацйні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи"; дата видачі 13.04.2021; кількість кредитів (годин) - 0,4 (12)
10. Відокремлений структурний підрозділ "Слов`янський фаховий коледж національного авіаційного університету"; Сертифікат; І Всеукраїнська науково-практична конференція; дата видачі 26.10.2021; кількість кредитів (годин) - 0,5 (16)
11. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; Сертифікат № ВДО/502; V Відкритий навчально-методичний семінар "Сучасні методичні аспекти викладання дисциплін інженерії програмного забезпечення та бізнесу"; дата видачі 04.02.2022; кількість кредитів (годин) - 1 (30)
12. Донбаська національна академія будівництва і архітектури; Сертифікат; І Міжнародна науково-практична конференція "Вища технічна освіта XXI століття: виклики, проблеми, перспективи"; дата видачі 16.12.2022; кількість кредитів (годин) - 0,5 (16)
13. Український відкритий університет післядипломної освіти; Сертифікат № 2473/22-ВУ; Тема випускної роботи "Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в закладах освіти"; дата видачі 24.12.2022; кількість кредитів (годин) - 1 (30)
14. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; Сертифікат № ВДО/901; VI Відкритий навчально-методичний міжгалузевий семінар "Сучасні методичні аспекти викладання дисциплін інженерії програмного забезпечення та бізнесу"; дата видачі 03.03.2023; кількість кредитів (годин) - 1 (30)


director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...