Атестація педагогічних працівників

Одним з важливих етапів у роботі з педагогічними кадрами є їх атестація. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

30.03.2021 відбулося засідання атестаційної комісії І рівня ВСП «КФК ПІТБ ДДМА».

Викладачам Саєнко Марині Олександрівні та Мороз Наталії Євгеніївні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; Ульяновій Ользі Тарасівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Чміль Євгенії Валеріївні підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

На підставі рішення атестаційної комісії І рівня клопотати про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» Ахромова Максима Олексійовича; відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» Білих Олени Василівни; відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» Булдикової Раїси Яківни; відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» Прасолової Анни Євгенівни та Коротенко Наталії Сергіївни до атестаційної комісії ІІІ рівня департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

Бажаємо наснаги та творчих успіхів у педагогічній діяльності!

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...