Бібліотека – Про бібліотеку

Бібліотека Машинобудівного коледжу органічно увійшла в структуру навчального закладу з дня його заснування ( 1937) і є найважливішим струк-турним підрозділом, який забезпечує інформацією навчально-виховний процес.
        На сьогоднішній день загальний фонд бібліотеки складає понад 80 000 примірників, серед яких підручники та навчальні посібники, методична та художня література. 

Основна мета роботи бібліотеки – оперативне  задовільнення інформаційних потреб читачів коледжу, підвищення рівня інформаційної культури особистості, дослідження інформаційно-технологічних ресурсів та ефективне їх використан-ня відповідно до професійною підготовки, яка здійснюється в коледжі.


Структура бібліотеки:
     

Абонемент: забезпечує студентів та викладачів необхідною навчальною літера-турою, здійснює тематичні добірки, організовує книжкові виставки, перегляди літератури,  задовольняє запити читачів на різножанрову літературу, сприяє під-вищенню культури читання.


Читальна
  зала: забезпечує читачів довідковою та навчальною літературою різноманітної тематики, надає можливість познайомитися з новинками періоди-ки, виконати курсовий або дипломний проекти, отримати консультацію бібліотекаря .

Колектив бібліотеки :

Завідувач бібліотеки   коледжу – Городнича  Тетяна Олександрівна
Бібліотекар читальної зали        – Хорешок Лариса Іванівна

 Послуги :
• надання повної інформації про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек та інших форм бібліотечного інформування;
• консультативна допомога в пошуці та виборі творів  та інших документів;
• видача у тимчасове користування творів та інших документів з бібліотечних фондів;
• виконання тематичних, адресних та інших бібліографічних довідок;
• проведення бібліографічних оглядів, організація книжкових виставок , вивчення та систематичне уточнення інформаційних потреб студентів коледжу, керівництва, викладацького складу;
• пошук необхідної інформації в мережі Internet .

Графік роботи бібліотеки:       з 8.00  до 16.30   

                                   пятниця :       з 8.00 до 15.30

                               Вихідні дні :      субота, неділя

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...