Вибірково-обов`язкові предмети

Інформатика

 • Навчальна програма
 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Технології (зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування)

Модуль 1: Організаційно-правові та соціально-психологічні основи підприємства, основи інноваційної діяльності з технологій 

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 2: Економічні основи підприємницької діяльності

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 3: Фінансово-кредитне забезпечення підприємтсва

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 4: Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 5: Техніко-організаційні основи підприємтсва

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Технології (зі спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп`ютерні науки, 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології)

Модуль 1: Основи комп`ютерної безпеки; основи електронного діловодства; спеціальна термінологія іноземною мовою; засоби комп`пютерних інформаційних систем; комп`ютерні мережі; основи web-дизайну; графіка, мутимедіа та технічне креслення

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 2: Основи алгоритмізації та програмування 

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 3: Операційні системи та їх обслуговування 

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 4: Технології комп`ютерної обробки інформації

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Технології (зі спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Модуль 1: Креслення

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 2: Основи підприємницької діяльності 

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

Модуль 3: Комп`ютерне проектування

 • Конспект лекцій
 • Методичні рекомендації з виконання практичних (семінарських) робіт
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...