Завідувач відділення. Вимоги до кандидата

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов’язки

  1. Освіта – вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю “Правоохоронна діяльність”
  2. Кваліфікаційна категорія – Викладач вищої кваліфікаційної категорії
  3. Досвід роботи – не потребує
  4. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою
  5. Режим роботи – 5-денний робочий тиждень. Робота дистанційно
  6. Посадові обов’язки:

6.1. Оперативне доведення до відома колективу та студентів інструктивних документів, наказів і розпоряджень адміністрації коледжу.
6.2. Створення електронного банку даних за напрямками діяльності відділення, своєчасне корегування і доповнення бази даних достовірними відомостями.
6.3. Забезпечення подання відомостей про студентів з метою внесення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, їх своєчасне корегування.
6.4. Участь у роботі з розробки навчальних типових і робочих програм дисциплін та забезпечення їх виконання.
6.5. Реалізація графіку підготовки документів щодо організації освітнього процесу.
6.6. Облік роботи на відділенні та подання звітності.
6.7. Підготовка проектів наказів щодо руху контингенту, заохочення та стягнення студентів відділення, випуску фахівців; допуску до підсумкової державної атестації, державної кваліфікаційної атестації.
6.8. Організація допуску до заліково-екзаменаційної сесії, модульного контролю, контроль за ходом сесії.
6.9. Контроль строків ліквідації академічних заборгованостей за результатами складання заліково-екзаменаційних сесій, поточного контролю.
6.10. Оформлення аркушів успішності під час складання заліків, поточного контролю, екзаменів.
6.11. Складання та оформлення рейтингового списку студентів.
6.12. Організація та контроль ведення всіх форм звітності.
6.13. Сприяння структурним підрозділам коледжу, які працюють з особовим складом студентів відділення.
6.15. Звірка оплати за навчання.
6.16. Поповнення сайту коледжу оперативними даними та інформаційним матеріалом про діяльність відділення.

Файли для завантаження:        Резюме

Контактні дані:
Ахромов Максим Олексійович
0509675344
Електронна адреса для надсилання резюме: ahromovmax@gmail.com

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...