Методист. Вимоги до кандидата

Кваліфікаційні вимоги та посадові обов’язки

 1. Освіта – вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю “Правоохоронна діяльність”
 2. Кваліфікаційна категорія – Викладач вищої кваліфікаційної категорії
 3. Досвід роботи – не потребує
 4. Вільне володіння державною мовою – вільне володіння державною мовою
 5. Режим роботи – 5-денний робочий тиждень. Робота дистанційно
 6. Посадові обов’язки:
 • Забезпечення оптимальних умов для організації навчального процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців;
 • Надання методичної допомоги викладачам, керівникам груп у підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності;
 • Поновлення та систематизація методичних матеріалів, які друкуються у фахових виданнях та розробляються у закладі освіти, пропаганда досягнень передової педагогічної науки, інноваційних технологій навчання;
 • Вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду навчально-виховної роботи викладачів закладу освіти;
 • Організація виставок методичних розробок викладачів, навчально-методичної літератури, конкурсів передового педагогічного досвіду, технічної творчості та науково-пошукової роботи студентів;
 • Сприяння участі викладачів закладу освіти у конференціях, семінарах за пропозицією Міністерства освіти і науки, Управління освіти і науки держадміністрації, закладів фахової передвищої освіти;
 • Забезпечення публікацій з досвіду педагогічної роботи викладачів закладу фахової передвищої освіти в засобах масової інформації, підтримування зв’язків із засобами масової інформації;
 • Інформування викладачів про нормативні документи в галузі освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.

Файли для завантаження:        Резюме

Контактні дані:
Ахромов Максим Олексійович
0509675344
Електронна адреса для надсилання резюме: ahromovmax@gmail.com

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...