Про засідання методичного об’єднання викладачів математики ЗФПО Краматорсько-Слов’янського регіону Донецької області 

18.11.21 року відбулося засідання методичного об’єднання  викладачів математики ЗФПО Краматорсько – Слов’янського регіону. Голова РМО Чернова Л.І. відмітила активну і плідну роботу членів РМО в попередньому навчальному році та визначила напрямки роботи на поточний навчальний рік, серед яких основними вважаються впровадження дистанційних  технологій навчання в педагогічний процес та використання електронних ресурсів під час проведення занять. В межах реалізації роботи по цим напрямкам вже на цьому засіданні була проведена IV Регіональна науково-практичної конференції  «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання при викладанні математики».   

Основними завданнями проведення конференції були обмін педагогічним досвідом, поширення інновацій та залучення викладачів і студентів до науково-дослідницької діяльності. Студенти мали можливість представити результати дослідницьких проєктів в області історії математики. Так, учасникам засідання були представлені проєкти: «Історія відкриття формули Ньютона-Лейбніца» (дослідник – Гончар Єлизавета, студентка ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ», керівник – Кієнко О.А.),  «Видатні математики світу» (дослідник – Прудкова Катерина, студентка Краматорського фахового коледжу ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, керівник – Шуригіна Я.Г.), «Цікаві факти про історію виникнення геометрії» (дослідник – Речкін Ярослав, студент ВСП «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу ДДМА», керівник – Новікова Н.В.).

Викладачі як учасники конференції надали для обговорення інформацію з досвіду оптимізації навчального процесу в умовах дистанційного навчання шляхом використання мультимедійних засобів та різних онлайн ресурсів, а саме: TestPad для створення тестів, Nearpot для створення презентацій, GeoGebra, GRAN-2D, GRAN-3D для побудови графіків функцій та створення стереометричних рисунків, MindMeister для створення інтелектуальних карт, Kahoot для створення ігрових форм.; поділилися «плюсами» і «мінусами» використання мобільного навчання, елементів електронного (e-Learning) та мережевого навчання (m-Learning). Також, був наданий корисний матеріал щодо моделі змішаного навчання «Перевернутий клас», нового формату подачі навчального матеріалу – скринкаст, моделі Джона Келлера «ARCS» для підвищення мотивації навчання у студентів та результати дослідження впливу на результативність навчання нових інструментів дистанційного навчання таких як Google Classroom, ZOOM, Layout, Comicа, Additio, online TED-виступи.

Після обговорення отриманої інформації учасники засідання зробили висновок, що дистанційне навчання для викладачів і студентів – це виклик діджиталізації та самовдосконалення. Але разом можна успішно подалати цей виклик!

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...