Підрозділ з працевлаштування та зв’язків з випускниками

Склад підрозділу

Стешенко
Олександр Вікторович,
начальник підрозділу

Булига
Тетяна Миколаївна,
член підрозділу

  Класні керівники випускних груп
(відповідно до року випуску)

Напрямки діяльності

 • Маркетинг ринку праці та здійснення аналізу динаміки попиту і пропозицій щодо фахівців, підготовку яких здійснює коледж.
 • Удосконалення системи зворотнього зв’язку між підприємствами-партнерами і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки здобувачів освіти.
 • Налагодження партнерської співпраці з місцевими органами виконавчої влади, об’єднаними територіальними громадами щодо питань фахової підготовки та працевлаштування випускників.
 • Пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) для укладення угоди щодо проходження усіх видів практики з метою адаптації випускників до виконання своїх функціональних обов’язків на робочих місцях.
 • Аналіз та врахування рекомендації партнерів з метою покращення рівня якості підготовки майбутніх фахівців.
 • Внесення пропозицій головами циклових комісій щодо корегування освітньо-професійних програм згідно рекомендацій роботодавців.
 • Співпраця з органами державної служби зайнятості (Донецький обласний центр зайнятості, Краматорський міськрайонний центр зайнятості). Збір даних про наявні вакансії для здобувачів освіти.
 • Організація зустрічей роботодавців зі здобувачами освіти в рамках проведення тижнів комісії щодо майбутнього працевлаштування на підприємствах.
 • Проведення заходів у випускних групах щодо сприяння працевлаштуванню. (Дні кар’єри, семінари-практикуми, конференції, круглі столи).
 • Організація роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.
 • Надання рекомендацій щодо правильності написання резюме та дотримання вимог при участі в співбесіді з роботодавцем.
 • Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їхнього кар’єрного зростання.
 • Проведення анкетувань щодо сприяння працевлаштування здобувачів освіти.
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...