Галузеве машинобудування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців
або 2 роки 10 місяців;
за заочною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців


Освітня програма:

“ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МЕТЕРІАЛІВ НА ВЕРСТАТАХ І АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЯХ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освіваліфікація кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
технічні фахівці-механіки;
інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Перелік основних навчальних дисциплін

 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Технічна механіка
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка
 • Основи обробки матеріалів та інструмент
 • Металорізальні верстати та автоматичні лінії
 • Технологія машинобудування
 • Технологічне оснащення
 • Системи ЧПУ в механообробці
 • Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПУ
 • Система конструкторської документації України
 • Комп’ютерна графіка
 • Системи автоматизованого проектування технчної документацї
 • Механізація та автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні
 • Гідравлічні та пневматичні приводи технологічного устаткування

Коротко про спеціальність

Кожна людина хоче жити в стабільному суспільстві, мати професію, яка забезпечувала б його майбутнє. Рівень життя усіх людей визначається ефективністю виробництва. Першочерговим завданням перебудови економіки є підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості та собівартості продукції, а також якість виробів. Це можливо досягти, впроваджуючи у виробництво продуктивні технологічні процеси, спеціальне технологічне обладнання та оснащення, передові методи організації праці, механізацію та автоматизацію виробничих процесів, максимальне скорочення процесів обробки металів різанням за рахунок використання заготовок, що за формою та розмірами наближені до готових деталей. Створення та освоєння продуктивних технологічних процесів в машинобудуванні потребує відповідної підготовки висококваліфікованих фахівців. ВСП «КФК ПІТБ ДДМА» здійснює підготовку молодших фахових бакалаврів за спеціальністю «Галузеве машинобудування». При розробці технологічних процесів технолог повинен пов’язати в одну систему різні складові: – виробничі (форма і структура виробництва, обсяг випуску продукції, якість виготовлених виробів); – планово-економічні (продуктивність праці, собівартість продукції); – технологічні (якість продукції, порядок виготовлення, вибір сучасного продуктивного устаткування і технологічного оснащення); – ринкові (стан ринку, місце підприємства в ньому, технологічний потенціал). Для закріплення теоретичних знань студенти проходять виробничу практику на підприємствах м. Краматорська: ПрАТ НКМЗ, ПрАТ ЕМСС, ПрАТ КЗТС, а також на інших заводах нашого регіону, де мають можливість вивчати сучасні технології і  працювати на новому високопродуктивному обладнанні на базі верстатів з ЧПУ.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...