Комп’ютерна інженерія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123
КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців (на основі базової середньої освіти)

Освітня програма:

“КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:

фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Можливість продовжити навчання з 2 курсу (за скороченим терміном навчання) у

закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”

Професійні назви робіт:

технік із конфігурованої комп’ютерної системи;

технік із структурованої кабельної системи;

технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

технік із системного адміністрування;

технік-програміст;

фахівець з інформаційних технологій;

фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

фахівець з розроблення комп’ютерних програм


Перелік основних навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія української культури

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи правознавства

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи економічної теорії

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Фізичне виховання

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Вища математика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Дискретна математика та математична логіка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Алгоритми та методи обчислення

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Фізика (електрика)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи екології

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Охорона праці, безпека життєдіяльності та цивільний захист

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Теоретичні основи електротехніки

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Алгоритмізація та програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Об’єктно-орієнтоване програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп’ютерна електроніка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Операційні системи та їх обслуговування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Офісне програмне забезпечення

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп’ютерна графіка та анімація

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Інженерна графіка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп’ютерна схемотехніка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Бази даних

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Системне програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Архітектура комп’ютера та периферійні пристрої

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Розробка Web-застосувань

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп’ютерні системи та мережі

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Адміністрування комп’ютерних систем та мереж

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна електромонтажна практика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Технологічна практика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Переддипломна практика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни


Коротко про спеціальність

Комп’ютерна інженерія – це спеціальність, що об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, частини електроніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та створення комп’ютерних систем, тобто їх програмного та апаратного забезпечення.
Комп’ютерні інженери – це фахівці, які мають фундаментальну і професійну підготовку за трьома складовими – трьом «китам», на яких базуються сучасні інформаційні технології – програмним, програмованим (апаратним) і мережевим (комунікаційним). Це дозволяє їм вільно почуватися в різних секторах ІТ-індустрії: в області розробки програмних систем, бездротових і мобільних систем, розподілених обчислень, мережних комунікацій.
В рамках комп’ютерної інженерії студенти отримують глибокі знання і тверді практичні навички з таких технологій:

  • системне програмування і розробка Інтернет-додатків (С ++, C #, Java, Python), Web-програмування (PHP, Java Script, HTML, XML, MySQL);
  • комп’ютерні і сенсорні мережі, Wi-Fi, настроювання й адміністрування мережевого обладнання (Cisco); програмування в мережах TCP / IP;
  • розробка та адміністрування баз даних, технології Big Data (Oracle, MS-SQL, MySQL, NoSQL);
  • адміністрування та налаштування серверних операційних систем і сервісів (Linux, MS Windows);
  • розробка вбудованих мікропроцесорних систем і додатків на основі технологій програмованої логіки і HDL-мов, спеціальних засобів автоматизації проектування Quartus, Labview та ін.;
  • тестування і верифікація програмного забезпечення, навантажувальний і стресове тестування Інтернет-додатків (Qality Assurance, Unit Testing, jmeter).
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...