Комп’ютерний дизайн

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців (на основі базової середньої освіти)


Освітня програма:

“КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук
Можливість продовжити навчання з 2 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
технік із системного адміністрування;
технік-програміст;
фахівець з інформаційних технологій;
фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);
фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Перелік основних навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія української культури

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи правознавства

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи економічної теорії

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Фізичне виховання

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Вища математика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Дискретна математика та математична логіка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Алгоритми та методи обчислення

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Математичні методи дослідження операцій

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи екології

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Охорона праці, безпека життєдіяльності та цивільний захист

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Технологія створення програмних продуктів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Алгоритмізація та програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Об'єктно-орієнтоване програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Технології комп’ютерного проєктування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Операційні системи та їх обслуговування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Офісне програмне забезпечення

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп'ютерна графіка та анімація

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Web-дизайн

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Інструментальні засоби візуального програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Бази даних

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Адміністрування програмних систем і комплексів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Архітектура комп'ютера та комп'ютерна схемотехніка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Тестування програмних систем і комплексів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Web-технології

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп'ютерні мережі

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Технології захисту інформації

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи композиції та дизайн графічних об’єктів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

UI/UX дизайн

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп’ютерне проєктування виробів та технологій

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи 3D-моделювання

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Технологічна практика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Переддипломна практика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни


Коротко про спеціальність

Призначення комп’ютерної графіки полягає в цифровому перенесенні збережених матеріалів на папір, фольгу, алюміній або інші основи, залежно від способу друку. Результатом роботи комп’ютерного графіка є високоякісний цифровий матеріал, придатний для друку.
У процесі виконання поставлених завдань він використовує спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення для різних операційних систем та периферійного обладнання.
Завдання комп’ютерного дизайнера включають прийняття графічного матеріалу в роботу, перевірку його якості, підготовку його у правильній формі для друку, наприклад, у вигляді офсетних пластин, полімерів тощо.
ІТ-дизайнер визначає кольорове рішення у графічних матеріалах та уніфікує його відповідно до способу друку та пропозицій клієнтів. Метою обробки цифрових графічних матеріалів за допомогою комп’ютерної графіки є поліпшення їх якості, полегшення процесу друку та підкреслення їх візуальної графічної сторони.
Комп’ютерне графічне проектування означає робити зображення, створені комп’ютером, та розробляти різні концепції, щоб зробити зображення більш красивими та привабливими. Вона включає в себе ряд інструментів, таких як Adobe, Autodesk тощо. Ці програми сприяють нашій роботі легшою та швидшою, коли ми вивчаємо цей інструмент.
Освітня програма спрямована на поєднання технічного мислення і практики в сфері 2D- та 3D-моделювання, проєктування, дизайну, розробки та супроводу комп’ютерних систем, зокрема систем автоматизованого проєктування, різноманітних систем комп’ютерного дизайну та тривимірного моделювання
Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з проєктування різноманітних виробів та технологій, 2D- та 3D-моделювання, графічного дизайну та дизайну ігор з використанням технологій сучасної комп’ютерної графіки.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...