Кібербезпека

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125
КІБЕРБЕЗПЕКА

 

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців (на основі БЗСО)

 

 


Освітня програма:

“КІБЕРБЕЗПЕКА”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Кваліфікація:
Технік (сфера захисту інформації)
Можливість продовжити навчання з 2-3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:

 

технік (сфера захисту інформації); фахівець із організації інформаційної безпеки; фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; фахівець з режиму секретності; фахівець з інформаційних технологій.


Перелік основних навчальних дисциплін

 • Основи теорії передачі інформації 
 • Алгоритмізація і програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи та їх захист
 • Організація баз даних та їх захист
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Математичні основи криптографії
 • Основи інформаційної безпеки
 • Основи криптографічного захисту інформації
 • Комп’ютерні мережі та їх захист
 • Методи та засоби захисту інформації
 • Технологія програмування
 • Інформаційне забезпечення управлінської діяльності
 • Моніторинг та тестування систем кібербезпеки
 • Основи стеганографічного захисту інформації
 • Web-програмування та основи Web-захисту
 • Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

 


Коротко про спеціальність

 
Кібербезпека — це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. Кібербезпека забезпечує захист ресурсів (інформація, комп’ютери, сервери, підприємства, приватні особи). Кібербезпека покликана захистити дані на етапі їх обміну та збереження. До таких заходів безпеки входять контроль доступу, навчання, аудит та оцінка ризиків, тестування, управління та безпека авторизації.
Фахівець з кібербезпеки – це ІТ-спеціаліст, який володіє:

 

 • сучасними технологіями програмування, у тому числі веб- та системним програмуванням для створення ефективних систем захисту інформації в кіберпросторі та можливості знайдення «слабких місць» у програмних продуктах, що використовуються;
 • апаратним та системним програмним забезпеченням інформаційно-телекомунікаційних (комп’ютерних) систем i мереж універсального та спеціального призначення, їх компонентів для захисту від несанкціонованого доступу, забезпечення їх належного функціонування;
 • знаннями апаратного забезпечення, технічних засобів захисту інформації для захисту та забезпечення належного функціонування ІТ-інфраструктур підприємств;
 • знаннями архітектур робочих станції користувачів, універсальних та спеціалізованих серверів та комп’ютерних систем, кабельної інфраструктури, мережного та телекомунікаційного обладнання для захисту від несанкціонованого доступу на усіх рівнях комп’ютерних систем та мереж;
 • засобами та технологіями захисту інформації, засобами резервного збереження даних, системи безперебійного живлення та ін для забезпечення цілісності та доступності інформації;
 • клієнтськими та серверними операційними системами, операційними системами спеціального призначення з метою забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інформації та протидії несанкціонованому доступу;
 • системами керування базами даних; системами електронної пошти; інформаційними системами різного призначення (зокрема і Web-орієнтованих); системами протоколювання, моніторингу та діагностики роботи складових мереж; системи резервного копіювання даних для забезпечення належного рівня захисту баз даних;
 • знаннями організації служби безпеки на підприємствах різної інфраструктури
director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...