Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081
ПРАВО

 

Галузь знань: 08 «Право»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців
або 2 роки 10 місяців

 


Освітня програма:

“Правознавство”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з права
Можливість продовжити навчання з 2 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
Секретар суду;
Інспектор з кадрів;
Судовий розпорядник;
Судовий виконавець;
Організатор діловодства (система судочинства);
Помічник адвоката;
Помічник нотаріуса;
Помічник юриста;
Диплом
державного зразка

Перелік основних навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія української культури

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи економічної теорії

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Фізичне виховання

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Інформатика і комп'ютерна техніка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Інформаційні технології в юридичній діяльності

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Юридичне документознавство

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи екології

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Охорона праці, безпека життєдіяльності та цивільний захист

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Теорія держави і права

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія держави і права України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія держави і права зарубіжних країн

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Конституційне право України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Юридична деонтологія

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Адміністративне право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Державне будівництво і місцеве самоврядування України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Організація судових та правоохоронних органів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Цивільне право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Цивільний процес

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Трудове право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Судочинство в господарських судах

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Господарське право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Фінансове право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Кримінальне право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Кримінальний процес

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Право соціального забезпечення

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Сімейне право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Адвокатура України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Митне право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Бюджетне право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Податкове право

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Нотаріат України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Виконавче провадження

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

 

Коротко про спеціальність

Спеціальність «Право» забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють для утвердження у суспільстві верховенства права та розвитку правової свідомості й правової культури громадян.
Юрист (правник) – фахівець, який має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства й практики його застосування.
Сучасне поняття «юрист» об’єднує всіх людей, що займаються різноманітною професійною юридичною діяльністю, а саме — суддів, слідчих, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, адвокатів.
Професія юрист була популярною завжди і є актуальною і сьогодні.
У теперішній неспокійний час відчувається потреба у фахівцях з права.
На юристів покладаються завдання утвердження верховенства права, посилення правових гарантій соціально незахищених верств населення, збільшення  правосвідомості та правової культури українців, вдосконалення законодавства та багато іншого.
Головна мета юриста – захист прав і свобод громадян, слідкування за виконанням демократичних принципів. Немає ні однієї держави на землі, де б не порушувалися права людини, тому існує велика кількість державних установ  та організацій,  які займаються реалізацією принципів права,  через які здебільшого і здійснюється правозахисна діяльність громадян.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...