Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Термін навчання
за денною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців;
за заочною формою: 1 рік 10 місяців

 


Освітня програма:

“ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Кваліфікація:
фахівець з економіки підприємства
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
техніки з нормування праці;
техніки з планування;
страхові агенти;
інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
Диплом
державного зразка

Перелік основних навчальних дисциплін

 

 • Політична економія
 • Економіка підприємтва
 • Фінанси підприємств
 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Податкова система
 • Фінансовий облік
 • Економіка і нормування праці
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Ціноутворення
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Економічний аналіз
 • Менеджмент та маркетинг

 


Коротко про спеціальність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися, креативно мислити, вміло розпочати власну справу та реалізовувати її в житті. Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, який здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу. Спеціаліст здійснює розрахунки собівартості продукції, складає кошторис витрат, прогнозує стан економічної та фінансової діяльності підприємств і організацій, визначає шляхи підвищення ефективності господарської діяльності організації.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...