Фінанси, банківська справа та страхування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Термін навчання
за денною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців;
за заочною формою: 1 рік 10 місяців


Освітня програма:

“ФІНАНСИ І КРЕДИТ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
дилери та брокери із заставних та фінансових операцій;
страхові агенти;
бухгалтери та касири;
інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

Перелік основних навчальних дисциплін

 • Політична економія
 • Економіка підприємтва
 • Фінанси підприємств
 • Бухгалтерський облік
 • Статистика
 • Банківські операції
 • Податкова система
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Бюджетна система та казначейська справа
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • Страхові послуги
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 • Економічний аналіз
 • Основи менеджменту та маркетингу

Коротко про спеціальність

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій. Фінансист – це фахівець, який здійснює роботу у таких напрямках економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління, займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин. Наші випускники можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки: акціонерні товариства, комерційні банки, підприємства різних форм власності, страхові компанії, органи державного управління, державні установи (податкова інспекція, пенсійний фонд, державне казначейство, КРУ), посередницькі підприємства, біржі, інвестиційні компанії, консалтингові організації.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...