Виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Посилання на веб-ресурси ЗО

 1. Статут ЗО (установчі документи)
 2. Структура та органи управління закладу освіти
 3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 4. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 5. Сертифікати про акредитацію
 6. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 7. Кошторис закладу та всі зміни до нього
 8. Результати моніторингу якості освіти
 9. Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу
 10. Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання
 11. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 12. Правила прийому до закладу освіти
 13. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 14. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 15. Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти
 16. Мова (мови) освітнього процесу
 17. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 18. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 19. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
 20. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 21. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 22. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 23. Бюджет закладу освіти
 24. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
 25. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 26. Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...