Обслуговування програмних систем і комплексів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Термін навчання
за денною формою: 3 роки 10 місяців
або 2 роки 10 місяців;
за заочною формою: 2 роки 10 місяців
або 1 рік 10 місяців


Освітня програма:

“ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ”

Для чого потрібно навчатися за цією спеціальністю

Освітня кваліфікація:
фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук
Можливість продовжити навчання з 3 курсу (за скороченим терміном навчання) у
закладах вищої освіти (інститутах, академіях, університетах) для отримання освітнього ступеня “бакалавр”
Професійні назви робіт:
техніки із системного адміністрування;
техніки-програмісти

Перелік основних навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія України

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Історія української культури

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи правознавства

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи економічної теорії

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Фізичне виховання

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Вища математика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Дискретна математика та математична логіка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Чисельні методи

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Математичні методи дослідження операцій

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Основи екології

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Охорона праці, безпека життєдіяльності та цивільний захист

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Технологія створення програмних продуктів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Алгоритмізація та програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Об'єктно-орієнтоване програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Алгоритми і структури даних

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Операційні системи та їх обслуговування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Офісне програмне забезпечення

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп'ютерна графіка та анімація

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Стандартизація програмного забезпечення

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Інструментальні засоби візуального програмування

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Бази даних

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Адміністрування програмних систем і комплексів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Архітектура комп'ютера та комп'ютерна схемотехніка

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Тестування програмних систем і комплексів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Web-технології та Web-дизайн

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Комп'ютерні мережі

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Технології захисту інформації

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Проєктування та розробка ігрових додатків

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Програмування на мові Python

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Програмне забезпечення хмарних платформ і сервісів

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Технологічна практика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Переддипломна практика

Програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни


Коротко про спеціальність

Використання новітніх прогресивних інформаційних технологій встановлює нові вимоги до функціонування підприємств, організацій, державних установ, бізнес-структур та ін. Завдання забезпечення безперебійної роботи ключових додатків, адміністрування інформаційних систем і технічна підтримка є одним з найважливіших завдань ІТ-підрозділу і істотно збільшує попит на фахівців з комп’ютерних наук. Навчання в коледжі за спеціальністю «Комп’ютерні науки» передбачає оволодіння широким спектром сучасного прикладного програмного забезпечення високого рівня, яке використовується в галузях промисловості, бізнесу та менеджменту. Навчальний план складено з урахуванням того, що фахівець повинен виконувати не тільки функції висококваліфікованого користувача цих систем, а й надавати допомогу в їх використанні іншим працівникам підприємства, знати принципи роботи комп’ютерної техніки та програмних продуктів, вміти створювати додатки до них і брати участь в створенні нових програмних систем, а також здійснювати обслуговування і підтримку роботи комп’ютерної техніки та корпоративних мереж. Професійна підготовка забезпечується дисциплінами: Алгоритмізація і програмування; Об’єктно-орієнтоване програмування; Операційні системи; Розробка клієнт-серверних додатків; Технологія створення програмних продуктів; Адміністрування програмних систем і комплексів; Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів; Комп’ютерні мережі. Крім мов програмування, студент опановує навички роботи з експертними системами, графічними редакторами, принципами моделювання, адміністрування та побудови комп’ютерних мереж.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...