Нормативні документи

Формування контингенту, переведення та поновлення

 1. Положення про порядок відрахування та поновлення студентів
 2. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу

 1. Положення щодо організації факультативних занять зі студентами
 2. Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін
 3. Положення про віділення
 4. Положення про навчання за індивідуальним графіком
 5. Положення про методичне об’єднання кураторів ВСП «КФК ПІТБ ДДМА»
 6. Положення про куратора групи ВCП «КФК ПІТБ ДДМА»
 7. Положення про вивчення та оформлення провідного педагогічного досвіду діяльності викладачів ВСП «КФК ПІТБ ДДМА»
 8. Положення про журнал навчальних занять
 9. Положення про навчальні кабінети та лабораторії
 10. Положення про екзамени та заліки
 11. Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття освіти
 12. Положення про методичний кабінет
 13. Положення про організацію освітнього процесу
 14. Положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання
 15. Положення про академічні відпустки та повторне навчання студентів
 16. Положення про організацію та проведення платних факультативних занять зі студентами

Стипендіальне забезпечення

Положення про порядок призначення і виплати стипендій
Положення про порядок форматування рейтингу успішності студентів для призначення стипендій

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Графік навчального процесу

Графік навчального процесу

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...